Τρέχουσες Προκηρύξεις Υποτροφιών

Ημερομηνία Δημοσίευσης Προκήρυξη
04/03/2016

**ΕΚΛΕΙΣΕ**ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΓΙΑ ΠΡΩΤΟΕΤΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΛΗΡ/ΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΚΑΤΣΕΑ 2015-16

04/03/2016

**ΕΚΛΕΙΣΕ**ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ, ΚΛΗΡ/ΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΛΑΖΑΡΙΔΗ 2016-17

04/03/2016

**ΕΚΛΕΙΣΕ**ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ, ΚΛΗΡ/ΤΟΣ ΔΗΜ. ΤΣΙΑΚΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 2015-16

04/03/2016

**ΕΚΛΕΙΣΕ**ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ, ΚΛΗΡ/ΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΤΣΩΠΡΟΥ 2016-17

04/03/2016

**ΕΚΛΕΙΣΕ**ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ, ΚΛΗΡ/ΤΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΣΑΜΑΡΑ (ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ) 2016-17

04/03/2016

**ΕΚΛΕΙΣΕ**ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ, ΚΛΗΡ/ΤΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΣΑΜΑΡΑ (ΙΑΤΡΙΚΗ) 2016-17

04/03/2016

**ΕΚΛΕΙΣΕ**ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Γ. & Ε. ΤΡΕΚΑ Ή ΤΡΙΚΑΤΣΟΥΛΑ

04/03/2016

**ΕΚΛΕΙΣΕ**ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ, ΚΛΗΡ/ΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΡΚΑ

04/03/2016

**ΕΚΛΕΙΣΕ**ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ, ΔΩΡΕΑΣ ΕΛΛΗΣ ΣΙΜΟΥ

05/05/2015

**ΕΚΛΕΙΣΕ**05-05-2015 ΝΕΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΒΡΑΒΕΙΟΥ, ΚΛΗΡ/ΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΚΑΤΣΕΑ

Σελίδες