Τρέχουσες Προκηρύξεις Υποτροφιών

Ημερομηνία Δημοσίευσης Προκήρυξη
13/01/2017

"ΕΚΛΕΙΣΕ" ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ, ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΥ ΒΡΑΚΑ

13/01/2017

**ΕΚΛΕΙΣΕ**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (ΕΠΑΛ), ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΚΑΤΣΕΑ

13/01/2017

**ΕΚΛΕΙΣΕ**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (ΓΥΜΝΑΣΙΑ), ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΚΑΤΣΕΑ

13/01/2017

**ΕΚΛΕΙΣΕ**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ, ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΚΑΤΣΕΑ

13/01/2017

**ΕΚΛΕΙΣΕ**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ, ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜ. ΤΣΙΑΚΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

13/09/2016

**ΕΚΛΕΙΣΕ** ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΕ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΦΟΙΤΗΤΗ ΔΩΡΕΑΣ ΝΙΚΟΥΛΑΣ & ΣΟΦΙΑΣ ΔΕΡΜΙΣΗ «ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΟΜΟΤΙΜΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΕΡΜΙΣΗ

12/09/2016

**ΕΚΛΕΙΣΕ** ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΒΡΑΒΕΙΟΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΒΡΑΒΕΙΟΥ ΔΩΡΕΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΗΛΙΑ ΚΑΡΑΝΤΩΝΗ «ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ Dr.iur. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΡΑΝΤΩΝΗ»

12/09/2016

**ΕΚΛΕΙΣΕ** ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΒΡΑΒΕΙΩΝ ΔΩΡΕΑΣ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ «ΧΑΝΑΝΙΑ ΑΖΑΡΙΑ»

26/05/2016

**ΕΚΛΕΙΣΕ**ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΒΡΑΒΕΙΟΥ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΗΣ ΔΩΡΕΑΣ "ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΑΕΙΜΝΗΣΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ΖΙΩΓΑΝΑ, ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΤΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥ Α.Π.Θ.

29/03/2016

**ΕΚΛΕΙΣΕ**ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ, ΚΛΗΡ/ΜΙΑΣ ΛΑΜΠΡΙΝΗΣ - ΛΙΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΑ

Σελίδες