Τρέχουσες Προκηρύξεις Υποτροφιών

Ημερομηνία Δημοσίευσης Προκήρυξη
25/09/2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΒΡΑΒΕΙΟΥ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΗΣ ΔΩΡΕΑΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΝΤΩΝΗ ΕΤΟΥΣ 2019

25/09/2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΕ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΗΣ ΔΩΡΕΑΣ ΣΟΦΙΑΣ ΔΕΡΜΙΣΗ ΕΤΟΥΣ 2019

25/09/2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΗΣ ΔΩΡΕΑΣ ΣΟΦΙΑΣ ΔΕΡΜΙΣΗ ΕΤΟΥΣ 2019

22/01/2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΝΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΒΡΑΒΕΙΟΥ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΗΣ ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗ-ΙΩΝΟΣ ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ

22/01/2019

"ΕΚΛΕΙΣΕ" ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΡΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΗΣ ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΑΣ Γ. ΤΡΕΚΑ Ή ΤΡΙΚΑΤΣΟΥΛΑ ΕΤΟΥΣ 2019

22/01/2019

"ΕΚΛΕΙΣΕ" ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΕΝΤΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΗΣ ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΑΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΥ ΤΖΙΒΟΓΛΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019

22/01/2019

"ΕΚΛΕΙΣΕ" ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΜΙΑΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΗΣ ΔΩΡΕΑΣ ΕΛΛΗΣ ΣΙΜΟΥ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2019-2020

22/01/2019

"ΕΚΛΕΙΣΕ" ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΜΙΑΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΣΕ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟ ΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΥΛ. ΣΑΜΑΡΑ ΑΚΑΔ ΕΤΟΥΣ 2019-2020

22/01/2019

"ΕΚΛΕΙΣΕ" ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΔΥΟ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΣΕ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΥΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΥΛ. ΣΑΜΑΡΑ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2019-2020

22/01/2019

"ΕΚΛΕΙΣΕ" ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΜΙΑΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΑΚΑΔ ΕΤΟΥΣ 2019-2020

Σελίδες