Προϋπολογισμοί - Απολογισμοί

Ημερομηνία δημοσίευσης Τίτλος
27/07/2018 ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018 ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΜΥΣΙΡΛΟΓΛΟΥ
05/03/2018 ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΤΩΝ ΚΛΗΡΟΔΗΜΑΤΩΝ, ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΩΡΕΩΝ ΤΟΥ Α.Π.Θ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017.
19/01/2018 1η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018 ΤΗΣ ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΑΣ ΛΑΜΠΡΙΝΗΣ - ΛΙΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΑ
18/12/2017 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018, ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ
15/11/2017 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018 ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΥΤΟΥΤΕΛΟΥΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΤΡΕΚΑ Ή ΤΡΙΚΑΤΣΟΥΛΑ
13/11/2017 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018, ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗ-ΙΩΝΟΣ ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ
13/11/2017 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018, ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΑΣ ΤΗΛ. ΤΖΙΒΟΓΛΟΥ
13/11/2017 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018, ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜ. ΤΣΙΑΚΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
09/11/2017 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018, ΔΩΡΕΑΣ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ
09/11/2017 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018, ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΥ ΒΡΑΚΑ

Σελίδες